ZGŁOSZENIA DO WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ I ODZNAKĘ DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ

WEJDŹ NA WWW.E-ODZNAKA.GRUNWALD.ZHP.PL 

Ruszyły zgłoszenia do Współzawodnictwa o Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej w roku harcerskim 2015/2016.
W tym roku harcerskim drużyny przystępujące do współzawodnictwa po raz pierwszy realizują następujące zadania:
1. Jak na Zawiszy
2. Turniej Grunwaldzki
3. Zwiad Grunwaldzki
4. Zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego (jedno spośród: promocja, udział w służbach zlotowych, wystrój, program)

Zadania 1-3 zostały opisane w Skarbcu Zadań Grunwaldzkich.

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków z propozycji programowej „Quo Vadis?”, czyli:
1) jedno zadanie z bloku "Skąd przybywasz?" 
2) jedno zadanie z bloku "”Masz swoją drogę”
3) jedno zadanie z bloku "Dokąd zmierzasz?”
oraz
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

UWAGA!
* Zadanie na rzecz Zlotu powinno być przez drużynę zrealizowane również wówczas, kiedy nie może ona w danym roku dotrzeć na Zlot (wówczas szczególnie zaleca się wykonanie zadań związanych z promocją Zlotu oraz wystrojem miasteczka zlotowego). 

Zwracamy uwagę, iż dla gromad zuchowych, które zdobywają Tytuł po raz drugi i kolejny, opracowano trochę inne zadania, dostosowane do ich możliwości i zainteresowań.

Program Quo Vadis dla zuchów do ściągnięcia >>TUTAJ<<
Program Quo Vadis - cały -  do ściągnięcia >>TUTAJ<<

Przypominamy, że brak opisanego zadania na rzecz Zlotu w kronice, którą należy przesłać do 5 maja 2016 roku na adres email: kronika.grunwald@gmail.com uniemożliwia przyznanie Tytułu i Odznaki Drużyny Grunwaldzkiej.


ZGŁOSZENIA NA WWW.E-ODZNAKA.GRUNWALD.ZHP.PL


W tym roku, jak i w poprzednim zgłoszeń do współzawodnictwa dokonujemy za pomocą aplikacji internetowej służącej do zarządzania współzawodnictwem. Jest to miejsce, gdzie drużyny będą mogły wracać do swoich historycznych udziałów we współzawodnictwach, przeglądać opinię zespołu ds. współzawodnictwa na temat przesłanych kronik, jest to miejsce, gdzie można się zgłosić do współzawodnictwa, zmieniać wybór zadań, zmieniać dane swojej jednostki. Aplikacja ta to też ułatwienie dla Przedstawicieli Wspólnoty, którzy będą mogli zobaczyć stan ilościowy oddanych kronik ze swoich przedstawicielstw i odpowiednio szybko zareagować jeśli będzie ich za mało.
 

Należy się zarejestrować, a następnie uzupełnić dane swojej drużyny/gromady, a następnie wybrać zadania do współzawodnictwa.

Uwaga!
Jeśli już masz konto nie musisz ponownie się rejestrować. Zaloguj się za pomocą danych z zeszłego roku!
 Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawdziwego adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny do Twojego konta, dopiero po kliknięciu w niego będzie możliwe logowanie. 

Na wszelkie pytania i wątpliwości, sugestie, problem z chęcią odpowie szefowa zespołu ds. współzawodnictwa
hm. Iwona Zawadzka (email: kronika@grunwald.zhp.pl)